top of page

Tumulong sa paglikha ng mundo libre mula sa human trafficking

Ang aming pananaw ay isang mundong LIBRE mula sa
trafficking ng tao.

Mga Pagbabago sa Pag-iwas
Lahat

$150B+

industriya

Ang human trafficking ay isang $150 bilyong pandaigdigang industriya taun-taon
(International Labor Organization, 2017).

40M+

mga biktima

May tinatayang 40.3 milyong biktima ng human trafficking sa buong mundo 

(International Labor Organization, 2017).

100K+

mga biktima

May tinatayang 100,000 biktima ng human trafficking sa Estados Unidos

(Federal Bureau of Investigation, 2016).

WHAT WE DO

Pag-iwas

Edukasyon

Employ + Empower

Komunidad

Mobilisasyon

Smiling Students Sitting Together

0

+

est.

Mga Estudyante na Edukado

Working on a Computer

0

+

Mga Nakaligtas at Nasa Panganib na Indibidwal na Napagsilbihan

BFR running image

0

+

Nakikilos sa pamamagitan ng adbokasiya, pagsasanay at edukasyon

Sinasanay ng PROTECT ang mga tagapagturo at mga nasa hustong gulang upang tukuyin at tumugon sa mga palatandaan ng human trafficking, at sinasangkapan sila upang bumuo at magpatupad ng protocol sa pag-uulat. Ang kurikulum ay nagtuturo sa mga mag-aaral kung paano panatilihing ligtas ang kanilang sarili at ang iba mula sa human trafficking.

Ang Employ + Empower (E+E) team ay nagbibigay ng trauma-informed, wrap-around support para maiwasan ang pagsasamantala at muling pagsasamantala. Ang programa ay nagsisilbi sa mga nakaligtas sa human trafficking at iba pang mga pang-aabuso, mga taong nasa panganib na pagsasamantalahan, at sa mga nahaharap sa mga hadlang sa trabaho o mga oportunidad sa edukasyon.

Sa pamamagitan ng mga naka-host na kaganapan at pakikipagtulungan sa mga lokal at pambansang lider sa pulitika, pinapakilos namin ang mga komunidad upang isulong ang kalayaan.

Library Student

Nagsasagawa kami noon ng mga survey sa papel upang mangolekta ng data sa mga rural na lugar na may limitadong koneksyon sa internet. Salamat sa QuestionPro's offline mobile app, collecting offline Ang data ay isang piraso ng cake ngayon, lalo na kapag hindi mo na kailangang harapin ang mga papeles..

Subscribe
bottom of page