top of page

Tungkol sa 3Strands Global Foundation

Confident Woman

Ang Ating Pananaw

Isang mundong LIBRE mula sa

trafficking ng tao.

Ang Aming Misyon

Pinapakilos namin ang mga komunidad upang labanan ang human trafficking sa pamamagitan ng prevention education at reintegration programs. 

Our Vision
Our Mission

Ang 3Strands Global Foundation ay itinatag bilang tugon sa isang kaganapan na yumanig sa isang maliit, mahigpit na komunidad ng California. Isang batang babae ang na-traffic sa loob ng 8 araw bago siya narekober ng tagapagpatupad ng batas. Ito ay magsisimula sa paglaon ng paglikha ng PROTECT prevention education, na nagpatuloy upang turuan ang daan-daang libong estudyante kung paano manatiling ligtas mula sa human trafficking.

 

Nakilala ng pangkat ng 3SGF na kailangang magkaroon ng mas maraming mapagkukunang magagamit sa mga nakaligtas at sa mga nahaharap sa mga hadlang sa napapanatiling pagkakataon sa ekonomiya. Dahil dito, inilunsad ng 3SGF ang programang Employ + Empower, na tumulong sa pagsuporta at pagbibigay kapangyarihan sa daan-daang indibidwal sa ekonomiya.

About Us
Happy Couple
bottom of page