top of page

Proyekto ng Kalayaan ng CNN

Isang pakikipagtulungan sa 3Strands Global Foundation

#MyFreedomDay2023

Marso 16, 2023

Kami sa 3Strands Global Foundation ay naiisip ang isang mundong LIBRE. Ang human trafficking ay isang pandaigdigang isyu at ang pinakamabilis na lumalagong negosyong kriminal. Naniniwala kami na ang pag-iwas ay nagbabago sa lahat. Ito ang dahilan ng kalayaan. Maaari kang gumawa ng hakbang sa pagpigil sa modernong pang-aalipin sa pamamagitan ng pakikilahok sa #MyFreedomDay ng CNN. Ang kaganapan ay pinangungunahan ng mag-aaral, at hinihikayat ang lahat na mangako na kumilos upang makatulong na wakasan ang pang-aalipin. 

Teacher and Student

Trafficking ng Trabaho

Sex trafficking

Sunset in a City
Urban Architecture

Ang labor trafficking ay ang paggamit ng puwersa, pandaraya, o pamimilit upang pilitin ang mga bata at matatanda na magtrabaho nang labag sa kanilang kalooban sa maraming iba't ibang industriya.

Ang sex trafficking ay ang paggamit ng puwersa, pandaraya, o pamimilit upang pilitin ang mga bata at matatanda na gumawa ng mga komersyal na gawaing pakikipagtalik na labag sa kanilang kalooban.

learn more about human trafficking and get informed.

Matuto nang higit pa tungkol sa human trafficking at makakuha ng kaalaman

bottom of page