top of page
Engagement of community towards fighting human trafficking

Pakikipag-ugnayan

Ang 3Strands Global Foundation ay nagpapakilos sa mga komunidad upang labanan ang human trafficking sa pamamagitan ng Break Free Run at iba pang mga naka-host na kaganapan. Ang Break Free Run ay nagpapataas ng kamalayan at umaakit sa mga indibidwal sa paglaban sa human trafficking; ito ang aming pinakamalaking kaganapan ng taon. Nagho-host kami ng Break Free Runs sa Folsom, California isang beses sa isang taon. Ang opsyong Virtual Runner ay nagbibigay-daan sa sinuman, kahit saan na maging bahagi ng Race to End Human Trafficking. 

Naniniwala kami na ang pampulitikang adbokasiya ay isang kritikal na bahagi ng pagwawakas sa pagsasamantala sa mga indibidwal at pagtugon sa mga hakbang sa pag-iwas na maaaring gawin upang mabawasan ang kahinaan ng mga bata at young adult. Naniniwala kami sa kapangyarihan ng aming boses at nilalayon naming magbigay mga pagkakataon para sa mga tao na makipag-ugnayan sa kanilang mga lider sa pulitika sa pamamagitan ng ilang pagsusumikap.

 

Ang aming co-sponsored bill, AB 1227,Ang Human Trafficking Prevention Education and Training Actay nilagdaan bilang batas noong ika-7 ng Oktubre, 2017. Ang batas na ito ay nangangailangan ng Prevention Education na ituro sa Mga Paaralan ng California at ginagawa ang California na isang pambansa at pandaigdigang pinuno sa paglaban sa human trafficking. 

make a change in community by contributing towards stopping human trafficking.
bottom of page