top of page

ANINAW

Ang aming pananaw ay lumikha ng isang mundong LIBRE mula sa human trafficking. Ang pananaw na ito ay maisasakatuparan lamang sa tulong at gawain ng marami. Hindi lahat ay may kakayahang magbigay ng kanilang oras para sa isang layunin na humihila sa kanilang puso. Pinipili ng maraming tao na ibigay ang bahagi ng kanilang pinaghirapang pananalapi para sa isang layunin na may tiwala na ito ay gumagawa ng pagbabago.

Kapag nagbigay ka sa 3Strands Global, nagkakaroon ka ng pagbabago. 

Kung ito man ay pagbili ng isang produkto, pagrehistro para sa isang kaganapan, o simpleng pagbibigay ng donasyon; ang iyong mga dolyar ay mahirap sa trabaho at lubos naming pinahahalagahan ang iyong pakikipag-ugnayan! 

Tingnan ang aming Mga Ulat sa Epekto upang makita ang pag-unlad na nagawa namin sa paglipas ng panahon o tingnan ang aming mga pananalapi para sa mas malalim na pagtingin sa kung paano namin inilalaan ang iyong mga regalo at pamumuhunan. 

Mga gastos

Kita

Mga Ulat sa Epekto

bottom of page