top of page

Batas at Adbokasiya

Courthouse Steps

Naniniwala kami na bahagi ng pag-iwas ayadbokasiya sa pulitika

sa parehong lokal at pandaigdigang antas. Alam naminnamay kapangyarihan ang mga boses,kaya hinihikayat namin ang mga miyembro ng komunidad na manindigan para sa proteksyon ng biktima at pagpapatupad ng edukasyon sa pag-iwas.

Ang aming co-sponsored bill: AB 1227, The Human Trafficking Prevention Education and Training Act, ay nilagdaan bilang batas noong 2017.

 

Ang batas na ito ay nag-uutos sa pagpapatupad ng prevention education sa mga paaralan sa California.

Inendorso ang HR 6552, The Trafficking Reauthorization Act 2022.

 

Ang 3Strands Global Foundation ay patuloy na sumusuporta sa Reauthorization of Victims of Trafficking and Violence Protection Act.

Ashlie Bryant AB 1227
bottom of page