top of page

mapagkukunan ng human trafficking

Pambansang Human Trafficking Hotline:

Tumawag sa: 1-888-373-7888

Text: HELP to BeFree (233733)

Proyekto ng Polaris

PO Box 65323 Washington, DC 20035 

Tumawag: 202-745-1001

 

Homeland Security

245 Murray Ln. SW Washington, DC 20528 

Tumawag: 202-282-8000

 

International Justice Mission

PO Box 58147 Washington, DC 20037

Tumawag: 703-465-5495

 

Ang International Labor Organization:

4 Route des Morillons, CH-1211 Geneve 22, Switzerland

Tawagan: 41-022-799-6111

 

Federal Bureau of Investigation

935 Pennsylvania Ave., NW Washington, DC 20535

Tumawag: 202-324-3000

 

Ang Pambansang Sentro para sa Nawawala at Pinagsasamantalahang mga Bata:

699 Prince St. Alexandria, VA 22314

Tumawag: 703-224-2150

abutin kami

Humiling ng PROTECT Prevention Education sa iyong paaralan o distrito

Kontakin: Amanda Taggart

Tumawag: 916-365-2606

Email: AmandaT@3sgf.org

Mga tanong o interes sa Reintegration

Kontakin: Kaitlyn DiCicco

Tumawag: 916-365-2606

Email: KaitlynD@3sgf.org

bottom of page