top of page

Sama-sama lamang, bilang isang komunidad, na makakalikha tayo ng isang mundong malaya sa human trafficking. Sa pamamagitan ng suporta ng mga indibidwal, tulad ng iyong sarili, nagagawa nating baguhin ang mga buhay at protektahan ang mga bata mula sa pagsasamantala. 

 

Upang higit pang mapanatili ang aming mga programa at ang pandaigdigang pagsisikap na WAKAS ang human trafficking, nakikipagtulungan kami sa mga organisasyon sa buong mundo na gumagawa ng mga etikal na produkto at nagbibigay ng trabaho at pagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga nakaligtas, mga nasa panganib, at mga marginalized na tao._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

 

Tulungan kaming mapanatili ang aming epekto sa pamamagitan ng pakikilahok. Maraming paraan para makasali ka sa amin! 

42289748_1678824035562708_44814921164379

Sumali sa kilusan

bottom of page