top of page
Paalala:lahat ng kwento ay ginagamit para sa panloob na layunin lamang at hindi ibabahagi o gagamitin nang wala ang iyong pahintulot. Kung ibinahagi at kapag hiniling, ang mga kwento ay isasanitize upang ibukod ang anumang mga personal na detalye. Ang mga kwento ay ibinahagi via marketing channels, gayundin, ng mga Regional Director sa panahon ng personal na pagsasanay sa mga site ng paaralan.
bottom of page