top of page
telecommunications against trafficking and exploitation 3Strands

TOTOO

Pagtugon at Pag-unawa sa Trauma para sa mga Employer

Ang 3Strands Global Foundation (3SGF) ay nagpapakilos sa mga komunidad upang labanan ang human trafficking sa pamamagitan ng prevention education at reintegration programs. Sa loob ng mahigit isang dekada, nakipagtulungan kami nang malapit sa mga nakaligtas sa human trafficking, mga indibidwal na nakaranas ng trauma, at iba pang mahihinang komunidad. Nagbigay ito sa amin ng natatangi at napakahalagang mga pananaw sa mga epekto ng trauma sa lugar ng trabaho at ang napakahalagang kahalagahan ng pagiging may kaalaman sa trauma.

Mula noong 2016, ang 3SGF ay nakikipagtulungan sa mga nakaligtas at mga negosyo upang lumikha ng napapanatiling mga setting ng lugar ng trabaho na may kaalaman sa trauma. Nakita namin mismo kung paano ang isang matulungin na kapaligiran sa trabaho ay maaaring magtaguyod ng matatag na mga empleyado.

Ang pag-ensayo

This 30-minute training program provides industry-specific education on key indicators of human trafficking that can be observed while on the job, and is designed to raise awareness about the various forms of exploitation, such as forced labor, sex trafficking and child exploitation. The RAN training also provides detailed reporting steps to notify the proper authorities in a timely and effective manner to ensure a prompt response.

Communication Tower

Together, we can harness the power of a vigilant workforce dedicated to making an impact for good and create a safer world for everyone.

Ang pag-ensayo

Apex Rise Above incredible sponsors of 3Strands
Vertical Bridge Charitable Network incredible sponsors of 3Strands
Legacy incredible sponsors of 3Strands
QTC amazing sponsor of TATE program
3Strands TATE program telecommunications against trafficking and exploitation.
BrooksLjung sponsor of 3Strands program
Wicomm amazing sponsors for telecommunications against human trafficking and exploitation
Talley amazing sponsors for telecommunications against human trafficking
Digital Gadgets

SPONSORSHIP OPPORTUNITY

Join us in this human trafficking prevention effort as a program sponsor by reaching out to info@3sgf.org or by clicking here to learn more.

bottom of page