top of page

TAMA: Tugon sa Trauma at Pag-unawa para sa Mga Employer

Business Meeting

Unawain ang trauma at ang epekto nito sa mental, emosyonal, panlipunan, at propesyonal na kalusugan ng isang tao at kilalanin ang trauma sa lugar ng trabaho at suriin ang pinakamahusay na mga diskarte upang suportahan ang mga kasanayan sa lugar ng trabaho na may kaalaman sa trauma.

Ano ang nasa kurso?

4 na interactive na aralin sa video, na sumisid sa detalye ng kung ano ang trauma, ang iba't ibang paraan upang tumugon sa trauma, komunikasyong may kaalaman sa trauma, at mga kasanayan sa lugar ng trabaho na may kaalaman sa sarili at may kaalaman sa trauma. 

Maging isang lugar ng trabaho na may kaalaman sa trauma

bottom of page